Bokens innehåll

INLEDNING
En praktisk handbok för fotbollstränare
Bokens struktur i korthet
Om Sundbybergs IK Fotboll
Hur du kan använda boken1

SÅ HÄR SPELAR VI FOTBOLL
En spelstil för Sundbybergs IK Fotboll
Vad är en spelstil?
En spelstil som ger spelarna en framtid
Sundbybergsspelaren
Sundbybergslaget

SÅ HÄR TRÄNAR VI
Principer för utvecklande fotbollsträning
Vi tränar fotboll för att spela match
Vi tränar på äkta spelförståelse
Vi prioriterar nästa utvecklingszon
Vi tänker på träningsekonomin
Vi pulserar
Vi styr energier
Vi tränar med flyt
Vi coachar spelaren
Vi tränar medvetna om spelarnas ålder och mognad
Vi hanterar avvikelser
Vi tränar och spelar nivåanpassat
Vi utvärderar vår egen insats
Vi uppmuntrar till egenträning och andra sporter
Vi lär ut goda kostvanor
Vi utvecklas tillsammans

SÅ HÄR SPELAR VI MATCH
Spelsystem som utvecklar
Om spelsystem och utveckling
Spelsystem och spelartyper
Hur vi spelar 5-manna
Hur vi spelar 7-manna
Hur vi spelar 9-manna
Hur vi spelar 11-manna

SÅ HÄR ANPASSAR VI OSS TILL ÅLDERSGRUPPEN
Utvecklingsfokus per åldersgrupp
År för år i sin helhet
Säsongsplanering 6-åringar (5-manna)
Säsongsplanering 7-åringar (5-manna)
Säsongsplanering 8-åringar (5-manna)
Säsongsplanering 9-åringar (5-manna)
Säsongsplanering 10-åringar (7-manna)
Säsongsplanering 11-åringar (7-manna)
Säsongsplanering 12-åringar (9-manna)
Säsongsplanering 13-åringar (9-manna)
Säsongsplanering 14-åringar (11-manna)
Säsongsplanering 15-åringar (11-manna)
Säsongsplanering 16-åringar (11-manna)
Säsongsplanering 17-åringar (11-manna)
Säsongsplanering 18-åringar (11-manna)

EXEMPEL PÅ TRÄNINGSPASS OCH ÖVNINGAR
Träningspass för 6-åringar
Träningspass för 7-åringar
Träningspass för 8-åringar
Träningspass för 9-åringar
Träningspass för 10-åringar
Träningspass för 11-åringar
Träningspass för 12-åringar
Träningspass för 13-åringar
Träningspass för 14-åringar
Träningspass för 15-åringar
Träningspass för 16-åringar
Träningspass för 17-åringar
Träningspass för 18-åringar

ORDLISTA FÖR FOTBOLL
Fotbollstermer

Köp bästa boken för fotbollstränare >>
Läs mer om innehållet i boken om hur du tränar ett fotbollslag >>
Läs utdrag ur Sundbybergsmodellens inledning >>
Läs exempel på träningspass i fotboll >>